Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Kolesterol extremt viktigt för kroppen

Ernest Arenas, en av SSF:s Framgångsrika forskningsledare, har identifierat två molekyler som är viktiga för överlevnad och nybildning av nervceller i hjärnan, inklusive dopaminproducerande nervceller. Upptäckten kan på sikt få betydelse för behandlingen av flera sjukdomar, till exempel Parkinsons sjukdom.

Arenas och medarbetare har tidigare visat att så kallade Lever-X-receptorer, LXR, är nödvändiga för nybildandet av nervceller i centrala mitthjärnan. Där finns bland annat de dopaminproducerande nervcellerna som är viktiga för en rad sjukdomar, till exempel Parkinsons sjukdom. Det har dock inte varit känt vilka molekyler som stimulerar LXR i mitthjärnan så att nybildningen av nervceller startar.

Arenas Foto:Karin Nordin

Ernest Arenas

Forskarna har nu via masspektrometri och systematiska försök på zebrafiskar lyckats identifiera två molekyler som binder till LXR och aktiverar densamma. Dessa två molekyler kallas cholsyra och 24,25-EC och är gallsyra respektive kolesterolderivat. Den förstnämnda molekylen, cholsyra, påverkar nybildningen och överlevnaden av nervceller i den så kallade röda kärnan, som är viktig för inkommande signaler från andra delar av hjärnan. Den andra molekylen, 24,25-EC, påverkar nybildningen av dopaminproducerande nervceller, som är viktiga för rörelsekontrollen.

Från stamceller till dopaminproducerande

En viktig slutsats i studien är alltså att 24,25-EC, som är kolesterolderivat, kan användas för att förvandla stamceller till dopaminproducerande nervceller. Det öppnar för att kolesterolderivat eventuellt kan vara ett sätt att utveckla regenerativa behandlingar, där dopaminproducerande nervceller framtagna i laboratoriemiljö skulle kunna transplanteras till patienter med Parkinsons sjukdom.

– Vi är vana vid att betrakta kolesterol som ett bränsle för cellerna, och att det är skadligt för människor att få i sig för mycket kolesterol, säger Ernest Arenas, professor i stamcellsneurobiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, som lett studien.

– Det vi nu har visat är att kolesterolet har flera funktioner och är inblandat i extremt viktiga beslut för nervcellerna. Kolesterolderivat styr själva signaleringen när nybildningen av nervceller behöver ske, och när det beslutet väl är fattat hjälper kolesterolet till med själva konstruktionen av dessa nya nervceller och med deras överlevnad. Kolesterolet är alltså extremt viktigt för våra kroppar, speciellt för hjärnans utveckling.

Publikation:

Brain endogenous liver X receptor ligands selectively promote midbrain neurogenesis: Nature Chemical Biology