Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Kommentar

Med anledning av dagens publicitet i DN har vi följande kommentar.

Vi vill dock fästa uppmärksamheten på DN:s rättelse på webben. ”Rättelse: I en tidigare version av texten uppgavs att stiftelsens jubileumsfest internt bokfördes som forskningsbidrag. Det stämmer inte.”

SSF finansierar svensk forskning inom teknik, naturvetenskap och medicin, för att stärka svensk forskning och konkurrenskraft. Det gör vi med 600 miljoner kronor om året. SSF är en stiftelse som lyder under stiftelselagen och offentlighetsprincipen gäller. SSF skapades 1994 av löntagarfondspengar som i sin tur kommer från beskattning av företagen.

Fram till 2011 hade Stiftelsen ingen kommunikationschef. Därför behövde vi köpa in tjänster. Även nu är vi ett litet kansli, inalles14,5 personer, speciellt i relation till de medel vi delar ut.

Stiftelsen har använt Micael Bindefeld AB som ett led i vårt arbete för att synliggöra och lyfta fram svensk forskning. Att lyfta fram svensk forskning är väl förankrat i styrelsen och prioriterat. Vi har sett det som en angelägen uppgift att visa på hur mycket spännande forskning som utförs vid svenska universitet och framförallt yngre forskare har vi velat ge extra draghjälp.

Micael Bindefeld AB har anlitats för tre olika uppdrag; för information och media, som seminariearrangör och för att arrangera vårt 15-års jubileum. Vi har velat ge extra uppmärksamhet åt unga forskare som fått stora individuella forskningsbidrag, tillfällen då familjer, kollegor och journalister varit inbjudna. Bindefeld har också anlitats vid vårt årliga forskningspolitiska seminarium, som har en öppen inbjudan, är kostnadsfritt och alla är inbjudna till buffé i SSF:s lokaler efteråt. Under jubileumsåret 2009 ingick dessutom ett uppdrag med aktiv pressbearbetning för att öka fokus på forskningsfrågor i dags-, fack- och ungdomspress. I samband med det forskningspolitiska seminariet i mars i år avlutades samarbetet med Micael Bindefeld AB.

Styrelsen har beslutat per capsulam att uppdra åt Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) att granska stiftelsens verksamhet och speciellt klargöra de uppgifter som framkommit i samband med DN:s granskning, d v s varför ingen offentlig upphandling gjordes i samband med att Micael Bindefeld AB kontrakterades samt avsaknad av specifikationsunderlag.

Länk till styrelsebeslutet