Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Konkurrenskraften sitter i programvaran

Billigare och mer flexibel programvara för inbyggda datorer – det kan mycket väl bli svensk industris trumfkort i framtiden.

De finns överallt runt omkring oss: i diskmaskiner, avancerade strömbrytare, mobiltelefoner och mikrovågsugnar. Det handlar om inbyggda datorer som i dag sitter i alla möjliga vardagsföremål, men även i stora industriella automationssystem.

I stället för att konstruera nya datorer när en produkt ska vidareutvecklas, går det att förse gamla modeller med ny programvara. Detta gör det möjligt att hålla ett högre tempo i produktutvecklingen.

Hans Hansson. Foto: T. Busch-Christensen 

 

Hans Hansson, professor vid akademin för innovation, design och teknik vid Mälardalens högskola, är forskningsledare för en grupp som ska utveckla metoder för morgondagens programvara. Forskningen är möjlig tack vare bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning.

– Kraven på snabb produktutveckling ökar ständigt och för allt fler produkter är det just inbyggda datorer som kan ge konkurrensfördelar, säger han.

Måste alltid fungera

Hans Hanssons och hans kollegors forskning syftar till att ta fram programvara som garanterar att alla de datorer som finns inbyggda i olika produkter fungerar som de ska – alltid. Minsta fel i ett datorprogram kan göra så att ett helt system slutar att fungera. Och sådana fel kan få ödesdigra konsekvenser om datorn sitter i ett tåg eller en bil.

Cristina Seceleanu, forskare, och Paul Pettersson, ledare för en av forskningsinriktningarna inom Progress. Inom Progress utvecklar forskare framtida metoder och verktyg för konstnadseffektiv och predikterbar utveckling av inbyggd programvara. Foto: Hüseyin Aysan

Därför är en av utmaningarna att göra modeller och analyser av hur programvaran är tänkt att fungera, så att felen kan avlägsnas innan produkten kommer ut på marknaden.

Tydlig nytta

Nyttan av forskningen är tydlig: ungefär hälften av den svenska
produktexporten består av system som bygger på inbyggda datorer.

– Om man kan utveckla sådant som i dag sköts av hårdvara och mekanik till att skötas av mjukvara, blir produktionen billigare och mer effektiv. Då får Sverige en stor konkurrensfördel, menar Hans Hansson.

Gå till Progress webbplats.

Text: Helena Kämpfe Fredén