Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Kraftfullt forskningsstöd till processindustrin

SSF beviljar två forskarkonstellationer – en i Linköping och en i Lund – 15 milj kr vardera för uppbyggnad av två processindustriella centra för forskning och kompetensutveckling med inriktning på de generiska konkurrensfaktorerna flexibilitet, styrbarhet och tillgänglighet.

Det övergripande målet är att stimulera konkurrenskraft och förnyelse inom svensk processindustri. SSF har avsatt totalt 60 milj kr. De nu beslutade bidragen avser en första treårsperiod 2008 – 2010 och efter denna första period kommer en utvärdering att ske. De centrumbildningar som då faller väl ut kan påräkna finansiering ytterligare två år.

Linköping

Det är professor Jan Olhager i Linköping som leder den konstellation som ska bygga upp verksamheten vid Centrum för integrerad optimal planering och styrning inom processindustrin. Forskningen ska utgå från en övergripande styrning av en anläggning och ta sig an generiska produktionstekniska frågor för olika processindustriella branscher. Man väntar sig ett stort industriellt deltagande och har också satt in forskningen i ett internationellt sammanhang.

Lund

I Lund är det docent Bernt Nilsson som ska leda uppbyggnaden av Centrum för process-optimering och reglering. Här tänker man starta med tre integrerade industriella projekt, vars resultat sedan kan generaliseras till att möta behoven inom processindustrin. Tillsammans med industriparterna väljer man en produktionslinje där man ser både behov och möjligheter att förbättra nyckelfaktorerna flexibilitet, styrbarhet och tillgänglighet.

Beslutet har föregåtts av en omfattande förstudie i en arbetsgrupp med flera industri-företrädare och fortsatt planering i en beredningskommitté.

– Det handlar om att möta ett reellt och långsiktigt behov hos svensk processindustri. Uppgiften är dock svår, eftersom den i hög grad är tvärvetenskaplig och samtidigt skär över många vetenskapliga discipliner, säger Måns Collin, ordförande i beredningskommittén och tidigare koncernchef i AB Nynäs Petroleum.

Programkommitté

SSF kommer också att tillsätta en programkommitté med uppgift att säkerställa att satsningen utvecklas som avsett såväl vetenskapligt och finansieringsmässigt som vad gäller nyttiggörande.

– Det är vår förhoppning att verksamheterna ska leva vidare i någon form även sedan stiftelsens finansiering har upphört, så att industrins behov kan tillgodoses också i framtiden, säger VD Lars Rask.

Närmare upplysningar: Forskningssekreterare Lena-Kajsa Sidén, 08-505 816 73, 073-358 16 73