Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Förlängd tid – ge förslag till SSF:s forskningsstrategi

SSF utarbetar en ny forskningsstrategi som ska gälla under åren 2017-2021. Det ska ske i en öppen process. Vi inbjuder nu alla som är intresserade att lägga förslag på programformer och områden som SSF skulle kunna finansiera, säger stiftelsens ordförande Harriet Wallberg och vd Lars Hultman i ett gemensamt uttalande.

SSF kommer under nästa år att besluta om en forskningsstrategi för de kommande fem åren. Processen kommer att vara helt öppen, alla förslag redovisas i kronologisk ordning (senast lagda högst upp). Förslagen kan också kommenteras. 

Stiftelsen har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning och ska därvid ”främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft”. Specifikt innebär det att SSF finansierar forskning som dels är excellent och dels kan bidra till och få genomslag i samhället. SSF ska också uppmuntra rörlighet, tvärvetenskap och samverkan.

Efter den sista februari, när förslagsperioden är över, sammanställer stiftelsen de synpunkter och förslag som inkommit. Det kommer sedan att utgöra en del av beslutsunderlaget för finansieringsformer och forskningsområden under perioden 2017-2021. Styrelsen planerar att besluta om den nya strategin under försommaren 2016.

Här hittar du mer information och lägger förslag