Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Lovande reformering av flera svenska forskningsinstitut

Ledare SSF nyhetsbrev april 2016

Staten bildar nu ett sammanhållet forskningsinstitut, RISE, vilket omfattar SP, Swedish ICT och Innventia, samt delägda Swerea AB. Detta sker för att utveckla institutssektorn som en innovationspartner för näringslivet och bättre möta industrins behov av branschöverskridande forskning. I samband med detta blir Pia Sandvik ny VD i RISE. Pia är fram tills sommaren även vice ordförande i SSF.

SSF har liksom RISE som ändamål att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft. Vi verkar båda för att länka forskning med nyttiggörande – SSF mera vetenskapligt uppströms och RISE mer på innovationssidan. Jag ser därför möjligheter till utökad samverkan mellan SSF och forskningsinstituten. Här är några aktuella exempel.

  • Forskningsinstitutsdoktorander: SSF har mött ett mycket stort intresse bland instituten för sitt nya doktorandprogram. Åtta personer med projekt ska väljas ut bland 74 ansökningar. Stiftelsen avser utlysa programmet årligen, närmast i december.
  • Forskningssatsningar för den digitala övergången hos företag och samhälle: Bland 10 rambidrag (totalt 300 Mkr) som SSF nyligen beviljat till forskning inom Smarta System med bl.a. autonoma trafiksystem och robotisering deltar forskningsinstitut som partner i fyra projekt. Det ska bli spännande att se vilka konstellationer som nu formeras för att svara upp på Stiftelsens aktuella utlysning Big Data och Beräkningsvetenskap.
  • Forskningsinfrastruktur och testbäddar för teknikutveckling: Dessa är strategiska faktorer för industri som verkar med FoU i Sverige. T.ex. driver SP med partners AstaZero i Hällered som är världens första fullskaliga testmiljö för aktiv trafiksäkerhet. I debatten framförs tanken att Sverige behöver en storskalig forskningsinfrastruktur för ITC-området, där jämförelsen görs till hur samhället nu stödjer forskning och utveckling av material (MAX-IV och ESS) och livsvetenskaperna (Sci-Life Lab). Här fyller SSF sin del i samhällskontraktet genom att ge stöd åt nyckelpersoner vid nationellt använd infrastruktur; Research Infrastructure Fellows, liksom en Forskarskola kring neutronspridning.
  • IRC; Industrial Research Centres (400 Mkr med sista ansökansdag 4 maj): Med detta nytänkande bidragsinstrument, som komplement till Kompetenscentra och SIO) är det  Industrin som formulerar forskningsproblemet tillsammans med forskargrupper och institut. Projekten ska driva forskning mot disruptiv eller systemförändrande produkter, tjänster eller teknologi.

Utöver dessa exempel deltar olika forskningsinstitut i 13 andra SSF-finansierade forskningsprojekt. Instituten bidrar även till personrörlighet mellan sektorer, något som Sverige behöver mer av.

Reformeringen av forskningsinstituten skapar alltså goda möjligheter till samverkan mellan forskningsfinansiärer, högskolor och näringsliv/samhälle, inte minst på den strategiska planhalvan där SSF verkar.

Jag vill också passa på att uppmuntra till att söka SSF:s bidrag för Strategisk Mobilitet för utbyte mellan företag och högskola. Utlysningen är öppen fram tills den 14 september. Dessutom erbjuder SSF industridoktorandprojekt – sista dag att ansöka är den 23 augusti.

 

Lars Hultman

vd