Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Lund fick mest 2009

SSF betalade ut närmare en halv miljard kronor till forskning under 2009. Största delen gick till det livsvetenskapliga forskningsområdet, 119 miljoner kronor, följt av informationsteknik och tillämpad matematik som fick 102 miljoner kronor.

Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola var de lärosäten som fick mest, 89 respektive 87 miljoner kronor. Lägst andel, 0,4 procent, gick till Stockholms universitet. Även Luleå tekniska universitet och SLU tillhör de med lägre andelar på 0,8 respektive 1,8 procent.

Bidragsutbetalningarna 2009 var sammanlagt något större än för 2008. Men en jämförelse som går längre tillbaka i tiden visar att utbetalningarna har minskat från 996 miljoner kronor år 2000 till 557 miljoner kronor år 2004 till förra årets 498 miljoner kronor. Detta är en konsekvens av styrelsens nuvarande strategi att anta nya beslut om 500 miljoner kronor per år.

Rambidrag störst

De största bidragen delas ut i form av rambidrag, 190 miljoner kronor, och bidrag till strategiska centrum, 188 miljoner kronor. Bidrag till forskarskolor och forskarförberedande skolor har däremot nästan helt upphört under de senaste två åren. Detta kan jämföras med år 2000 då bidragen till forskarskolor utgjorde nästan hälften av utbetalningarna.

Ta del av hela statistiken som är uppdelad på forskningsområde, lärosäte och bidragsform: