Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Magnetiskt fenomen kan ge bättre mobiltelefoner

Den magnetiska nanodroppen förutsades i teorin för 35 år sedan men har först nu kunnat bevisas av en forskargrupp som leds av professor Johan Åkerman, en av SSF:s Framgångsrika forskningsledare.

I ett projekt som har pågått under drygt två år har Johan Åkermans forskargrupp inom tillämpad spinntronik för första gången kunnat visa att så kallade magnetiska nanodroppar kan skapas och studeras i spinntroniska oscillatorer.

– Det här är grundforskning som kan få stor betydelse i framtiden bland annat inom mobiltelefoni, säger Johan Åkerman, professor vid institutionen för fysik, Göteborg universitet.

Resultaten har patenterats av forskargruppen eftersom de ger helt nya möjligheter att ersätta mikrovågsteknik i till exempel mobiltelefoner och trådlösa nätverk med mycket mindre, billigare och resurssnålare komponenter.

Nanodroppar

Magnetiska nanodroppar är ca 50-100 nanometer stora områden i en magnetisk tunnfilm. Magnetiseringen i mitten av droppen pekar i motsatt riktning både mot omgivande spinn (en kvantfysikalisk egenskap) och det pålagda magnetfältet.

Magnetiska nanodroppar förutsades teoretiskt redan för flera decennier sedan men har ansetts vara en akademisk kuriositet.

– Redan 2010 började vi modifiera spinntroniska oscillatorer för att kunna bevisa att magnetiska nanodroppar existerar och nu publiceras alltså våra resultat i Science, säger Johan Åkerman.

Spinntronik

Spinntronik är en teknologi som utnyttjar elektronens magnetiska egenskaper för att magnetiskt styra elektronerna i mikroelektroniska komponenter.
En spinntronisk oscillator utnyttjar elektronernas magnetiska svängningar, och genererar en radiofrekvenssignal som kan kontrolleras med strömstyrkan.

Artikel:

“Spin Torque–Generated Magnetic Droplet Solitons”
Published: March15, 2013 i Science, Vol. 339 no. 6125 pp. 1295-1298