Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Majoritet vill till näringslivet

Foto: Karin Nordin

När SSF:s utlysning Strategisk mobilitet 2010 stängde hade 28 personer sökt om bidrag för att byta arbetsmiljö under en period.

Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 miljoner kronor för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom.

Från akademin

Tjugo av de sökande till Strategisk mobilitet 2010 vill röra sig från akademi till näringsliv. Sju hade däremot sökt om att få röra sig i motsatt riktning. En person vill röra sig på annat sätt, till exempel till eller från ett institut.

En fjärdedel av de sökande är kvinnor och fördelningen på forskningsområde ser ut såhär:

  • Bioteknik och teknik för livsvetenskaperna: 5
  • Elektronik och fotonik: 1
  • Informationsteknik och tillämpad matematik: 7
  • Livsvetenskaper: 6
  • Materialvetenskap och -teknik: 5
  • Produktframtagning och processteknik: 3
  • Övrigt: 1.
Beslut under året

SSF har tillsatt en beredningskommitté med personer med olika ämnesmässig bakgrund från både industri och akademi. Beredningskommittén sammanträder i oktober och SSF planerar att kunna ta styrelsebeslut angående bidrag innan årets slut.