Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Många ansökningar inom IT för Strategisk Mobilitet

Utlysningen strategisk mobilitet väckte stort intresse. Av de inkomna 37 ansökningarna ville 24 sökande röra sig från akademin till näringslivet och 13 av de sökande tvärtom. 

Syftet med programmet är att öka personrörlighet och korsbefruktning mellan akademi och näringsliv och därmed också öka kunskaperna om akademins och näringslivets olika villkor. SSF avsätter därför 15 miljoner kronor för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. 

Fördelningen av årets ansökningar per ”område” (“primary area”) är: Computational Sciences and Applied Math: 4, ICTS: 14, Life Science Technology: 3, Life Sciences: 5 resp. Materials Science: 11. En klar övervikt av de sökande var män, närmare bestämt 31 av de 37 sökande.

En beredningskommitté med personer med olika ämnesmässig bakgrund, både från industri och akademi, kommer nu att granska de sökande och ge förslag på vilka som ska få ta del av bidragen. SSF planerar sen att kunna ta styrelsebeslut innan årets slut. Tidigaste projektstart kan beräknas till 2018-01-01.