Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Många sökande till Forsknings-industridoktorand

Intresset var stort då ansökningstiden för utlysningen ”Forskningsindustridoktorand 2016” gick ut den tredje mars. Hela 74 ansökningar inkom.

Fördelningen av ansökningar per område var: Computational Sciences and Applied Math: 8, Information, Communication and Systems Technology: 16, Life Science Technology: 8, Life Sciences: 12, Materials Science: 24, Other: 6. 

Nu pågår tillsättningen av en beredningskommitté som ska granska ansökningarna. SSF planerar att ta styrelsebeslut angående bidragen före sommaren 2016.

För frågor kontakta:

Henryk Wos, Forskningssekreterare. 08-50581671
Email: henryk.wos@strategiska.se
Joakim Amorim, Programchef, 08-50581665
Email: joakim.amorim@strategiska.se