Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Många sökande till utlysning ”Klinisk forskning”

Utlysningstiden för ”Klinisk forskning – med utnyttjande av kvalitetsregister” gick ut den 1:a februari. Vi fick in 45 ansökningar, 29 huvudsökande är män och 16 kvinnor. Det är den högsta andelen kvinnliga huvudsökande SSF haft. Inklusive medsökande är antalet sökande 263 fördelat på 190 män och 73 kvinnor. Flest ansökningar kommer från Karolinska Institutet följt av Göteborgs, Linköpings och Lunds universitet. Styrelsen förväntas ta beslut i juni.