Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Många sökte elektronik och fotonik

Foto: Karin Nordin Foto: Karin Nordin

Det kom in 62 ansökningar till utlysningen av bidrag för elektronik- och fotoniksystem. Det var något fler än SSF hade förväntat. Konkurrensen om de 6-8 bidrag som kommer att delas ut blir därför lite hårdare.

Varje bidrag kommer att vara på omkring 25 miljoner kronor och forskningen beräknas kunna komma igång under 2011.

SSF har försökt styra utlysningen av rambidrag för elektronik och fotonik 2010 mot systemforskning på områdena.

– Men vi ser att ansökningar som har kommit in är lite mer riktade mot material och sensorer. Det beror förmodligen på att det helt enkelt inte finns så mycket forskning inom system i Sverige, säger Joakim Amorim, programchef på SSF.

Beredningen startar

En beredningskommitté kommer nu att bedöma ansökningarna med avseende på relevans, det vill säga hur väl de stämmer överens med utlysningstexten. Beredningskommittén består av personer som är verksamma i svensk industri och nordisk akademi. Kommittémedlemmarna har varierande ämnesmässig bakgrund. De ansökningar som passerar det första steget skickas till extern granskning av internationella vetenskapliga experter.

Beredningskommittén kommer därefter att ta fram ett förslag på vilka projekt som ska få bidrag. Förslaget kommer att vara baserat på de internationella experternas utlåtanden. SSF:s styrelse fattar sedan beslut i mars 2011 om vilka som får bidrag.

Tidplan:

100927: Beredningskommittén möts och väljer ut de ansökningar som ska gå till extern, internationell granskning.

101201: De internationella experterna lämnar sina bedömningar.

Januari 2011: Beredningskommittén tar fram ett förslag över prioriterade projekt.

Mars, 2011 (senast): SSF:s styrelse fattar beslut om vilka som får bidrag.