Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Många sökte industridoktorand och strategisk mobilitet

Ansökningstiden för programmen Industridoktorand och Strategisk mobilitet har passerats och många var intresserade och sökte.

Till industridoktorand inkom 55 ansökningar, vilket var en ökning med 20 procent från året före. De sökande har koppling till 15 olika universitet och högskolor, från 27 småföretag och 14 storföretag. 10 kvinnor och 45 män finns bland de sökande.

Till programmet strategisk mobilitet kom 39 ansökningar in. 16 av de sökande vill röra sig från akademi till näringsliv och 23 av de sökande tvärtom. 30 av de sökande är män, 9 är kvinnor.