Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Mångvetenskap blir framtida satsning

SSF vill stödja klinisk forskning. Foto: Karin Nordin SSF vill stödja klinisk forskning.

De närmaste åren kommer SSF att satsa på energirelaterade material, klinisk forskning och mångvetenskap. Efter en strategisk diskussion som förts under ett par års tid har SSF:s styrelse nu fattat principbeslut om den framtida inriktningen för nya program.

Förutom de forskningsprogram som redan pågår räknar SSF med att kunna satsa närmare en halv miljard kronor på nya program inom de närmsta åren. Det är ännu inte klart hur dessa medel kommer att fördelas, men vid sitt senaste möte pekade SSF:s styrelse ut tre områden för framtida satsningar.

Energirelaterade material

Satsningen på energirelaterade material bygger på ett förslag om ett gemensamt forskningsprogram med Energimyndigheten. Enligt förslaget ska Energimyndigheten och SSF avsätta 40 miljoner kronor vardera för ett rambidragsprogram under fyra år. Energimyndigheten har ännu inte fattat beslut om detta men SSF menar att området är vetenskapligt intressant och samhällsrelevant eftersom det stimulerar utveckling av material som kan leda till energieffektivisering. Forskningen skulle till exempel kunna ge bättre ljuskällor.

Klinisk forskning och mångvetenskap

SSF:s styrelse vill också stödja klinisk forskning som utnyttjar tillgängliga och för Sverige ofta unika kvalitetsregister, biobanker och patientregister. Omkring hundra miljoner kronor kan komma att avsättas för ett sådant program.

De närmaste åren kommer SSF också att satsa på mångvetenskapliga program. Syftet är att stimulera gränsöverskridande projekt för att komplettera stiftelsens portfölj av rambidrag inom kärnområden.

Rapporter, förslag och föredrag

Inriktningarna på de nya satsningarna har kommit fram efter diskussioner som styrelsen bedrivit under 2009 och 2010. Underlaget är de fem strategirapporter som utarbetats under 2007. Universitet, högskolor, branschorganisationer och forskningsinstitut har dessutom inbjudits att komma med förslag till forskningsområden och totalt 43 förslag har tagits emot. Styrelsen har också lyssnat på företrädare för olika större företag och andra samhällsinstitutioner bland annat Ericsson, AstraZeneca, Volvo Technology AB och GE HealthCare.