Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Mattias Lundberg ny forskningssekreterare på SSF

Vi välkomnar Mattias Lundberg som började den 19 maj som forskningssekreterare. På SSF kommer Mattias att ansvara för vårt nya program för industridoktorander, och på sikt jobba med olika utvärderingar samt handlägga utlysningar inom framförallt produktionsområdet. Han har stor internationell erfarenhet av utmaningar inom forskning och innovation, något vi tror kan komma väl till pass på SSF. Han har en bred erfarenhet av långsiktig uppbyggnad av starka forsknings- och innovationsmiljöer, ledarskapsfrågor, effektutvärderingar, IPR och avtalsfrågor, internationella sammarbeten och liknande. Mattias kommer närmast från Vinnova, där han var programledare för deras kompetenscentrum, VINN Excellence Centres. Sin vetenskapliga bakgrund har han inom system- och policyanalys för energi-, miljö och transportsystem där har en teknologie licentiat examen.