Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Mekanism bakom hjärtinfarkt klarlagd

Jan Borén är professor vid
Institutionen för medicin
vid Göteborgs Universitet.
Han leder också CMR, det
strategiska forskningscentret
för ämnesomsättningsrelaterad
hjärt-kärl sjukdom vid
Göteborgs Universitet som
finansieras av SSF.

Att det finns ett samband mellan försämrad hjärtfunktion och ansamling av fetter i hjärtmuskulaturen är känt sedan tidigare. Vad som däremot inte har varit känt är hur mekanismerna ser ut.

– Vi vet att syrebrist och försämrad cirkulation i hjärtat leder till ansamling av fetter, men inte hur eller varför. Syftet med vår studie var att identifiera de bakomliggande mekanismerna och att se hur ansamlingen av fetter påverkar överlevnaden i hjärtinfarkt, säger Jan Borén.

Studien visar att ett signalorgan i cellerna kallat VLDLR (very low density lipoprotein receptor) spelar en viktig roll. Forskarna kunde se ett samband mellan VLDLR och ansamling av fett i människohjärtan som påverkats av försämrad cirkulation. I försök med möss där VLDLR slogs ut eller behandlades med antikroppar blev skadorna av en hjärtinfarkt mindre och fler möss överlevde. Att blockera VLDLR verkar alltså kunna reducera skadorna som kan uppstå vid cirkulationsproblem. Här finns ett intressant forskningsområde för behandling av hjärtinfarkt, och Jan Borén tror att studien kommer få kliniskt genomslag.

– Det här är precis den typ av blodfettsrubbning som vi ofta ser hos diabetespatienter, säger Jan Borén. Vi vet sedan tidigare att denna patientgrupp har sämre prognos än andra hjärtinfarktpatienter. Vår studie är ett första steg på vägen att hjälpa dem till en bättre behandling genom att slå ut VLDLR.

Studien har genomförts av forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, Umeå Universitet, University of Maryland i USA och Zora Biosciences i Finland.