Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Mer fokus på nyttiggörande i nya villkor

SSF har tagit fram nya villkor för användning av forskningsbidrag som gäller för alla avtal som sluts från och med nu. Nyttiggörande av forskning får extra fokus i och med detta.

Den forskning som stöds av SSF ska ha hög vetenskaplig kvalitet och strategisk relevans. Strategisk relevans kan till exempel innebära att den finansierade forskningen genererar doktorer eller resultat som är efterfrågade i olika sektorer i Sverige, som t ex inom industrin eller vårdsektorn. Det kan också handla om att forskningen resulterar i världsledande akademiska miljöer som attraherar kompetenta personer och samarbetspartners från olika sektorer och delar av världen.

En plan för nyttiggörande ska lämnas redan vid ansökan om bidrag och kontinuerligt vidareutvecklas under hela bidragsperioden.

Utöver den strategiska bedömning som görs i beredningsprocessen ser SSF gärna ytterligare fokus på nyttiggörande. För bidrag över fem miljoner kronor reserveras därför tre procent av bidraget för nyttiggörande av erhållna forskningsresultat.

De insatser som faller inom ramen för detta är:

  • ”Proof-of-principle” forskning, bedömning av kommersialiseringspotential
  • kostnader gällande patentering
  • övriga former för nyttiggörande som till exempel utveckling av intellektuella tillgångar från projektet i form av datamängder, modeller, metoder och programvara. Nyttiggörande kan också vara publicering av material i till exempel ”open source”. Även delar av klinisk prövning som inte avser forskning kan ingå i nyttiggörande.

SSF ger inte bidrag till ren kommersialisering eller marknadsföring, men kan ge bidrag för stegen som föregår det.

Läs mer i villkorstexten som består av ett huvuddokument och två bilagor.