Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Miljoner till industrinära projekt

Tio projekt får bidrag i den första utlysningen av programmet ProViking 2. Projekten handlar om allt från effektiviserad produktion av elektronik till datorsimuleringar av friktion och nötning.

Den nya sexåriga satsningen på 210 miljoner kronor inom programmet ProViking fick 34 ansökningar. Nu står det klart att tio av dessa får bidrag på mellan fyra och 12,5 miljoner kronor vardera. Några av projekten syftar till vidareutveckling av tidigare forskning inom ProViking 1.

Arbete i projektet FlexAA, ett ProViking 1-projekt. Foto: Lars Frenning

ProViking fokuseras på företag inom verkstadsindustrin med produktion eller produktutveckling.

Följande tio projekt får bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning:
 • Erik Höglund, Luleå: PROACT:
  Eftersom friktion och nötning inte kan förutsägas med god noggrannhet och tillförlitlighet är det också mycket svårt att optimera el- och bränsleförbrukning samt livslängd. Ett av målen i projektet är att utveckla simuleringsmodeller för beräkningar av nötningstakt, friktion och skärningsrisk vid gränsskiktsmörjning.

  Projektresultaten förväntas kunna hjälpa industrin att utveckla system med minst 10 procent lägre energiförbrukning samt 50 procent längre livslängd.

 • Jan Wikander, Stockholm: IDIOM:
  Projektet syftar till att förbättra industrins konkurrenskraft genom att ta fram nya metoder för effektiv utveckling av produkter som integrerar mekanik, elektronik, programvara och reglering. Dessutom ska två nya innovativa produktkoncept utvecklas.
 • Tobias Larsson, Luleå: THINK:
  Begreppet product-service systems, PSS, förutspås ha betydande påverkan för ett framtida hållbart samhälle. Synsättet kommer att förändra hur produkter och tjänster används liksom tillvägagångssättet i utvecklingen. Ansvaret för den fysiska produkten genom hela dess livscykel kvarstår hos företaget som utvecklar PSS-lösningen. I och med detta kan omkonstruktion, återanvändning och återvinning utföras på ett totalt annorlunda sätt än i dag.

  Det här projektets mål är att stödja PSS-teamets innovationsprocess.

 • Uday Kumar, Luleå: InMaint:
  Underhållskostnaderna i den svenska industrin är mycket höga. Att öka både den vetenskapliga och tillämpningsorienterade förståelsen inom underhåll är därför centralt för industrins konkurrenskraft. Projektet ska skapa en hållbar grund för högre produktivitet, lägre produktionskostnader och bättre produktutformning genom vetenskapligt förankrade industriella fallstudier.
 • Mats Björkman, Linköping: ProFlexA:
  Svensk gjutgodsindustri är hårt pressad för att minska sina tillverkningskostnader och vara konkurrenskraftig. Detta innebär att det finns ett stort behov av att öka effektivitet, produktkvalitet och repeterbarhet samt av att minska kostnader och ledtid.

  Projektet syftar till att uppnå produktiv och lönsam robotiserad automation av gjutgodsrensning.

 • Bengt-Göran Rosén, Halmstad: SimuPARTS:
  Efterfrågan ökar på miljövänliga produkter som till exempel lätta fordon, plåt- och verktygsmaterial. En effektiv metod för att övervinna utmaningarna som detta för med sig är att snabbt öka användningen av VME, virtuella produktionsverktyg. Dessa verktyg minskar bland annat tid och kostnader för tester.

  Ett antal vetenskapliga utmaningar för att åstadkomma ett sammanhållet VME-system är adresserade i projektet.

 • Rikard Söderberg, Göteborg: LWA:
  Nya miljökrav och lagar har stor inverkan på nya produkter och produktframtagning. Speciellt inom fordonsindustrin motiverar detta ett starkt fokus på lätta produkter.

  Målet med detta projekt är att utveckla ny kunskap, verktyg och metoder för att säkert kunna genomföra simulering för lätta delkomponenter som består av plast och gummi.

 • Johan Liu, Göteborg: PHCC:
  Produktion av elektronikkomponenter och elektronikprodukter är en strategisk fråga. Om arbetsinnehållet kan minska ökar möjligheten att producera elektronikprodukter i högkostnadsländer på ett lönsamt sätt.

  Projektet syftar till att effektivisera produktionen främst genom att få ner antalet komponenter och genom att paketera komponenter mer effektivt på kretskorten.

 • Mats Alakula, Lund: DAMIA 2:
  Lunds Universitet har, i föregångaren till detta projekt, DAMIA 1, utvecklat ett material och en tillverkningsteknik för järnpulverbaserade mjukmagnetiska material. Detta tillåter gjutning av kärnor för induktorer, elektriska maskiner med mera med exceptionellt låga järnförluster men en ganska låg permeabilitet.

  Detta projekt, DAMIA 2, är avsett att exploatera de inneboende fördelarna med material och produktionsteknik från DAMIA 1.

 • Jan-Eric Ståhl, Lund: ShortCut 2:
  Projektet ska leda till regler och anvisningar för optimala produktionsförutsättningar vid skärande bearbetning inom tillverkningsindustrin.

  Ett mål är att visa exempel på konkreta kostnadsbesparingar på minst 20 procent genom formaliserad samverkan mellan konstruktion och produktion.