Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Mobilitetsprogram ger nya karriärvägar

SSF:s program för mobilitet skapar nytta både i näringslivet och i akademin och bygger en grund för en ny form av kompetens inom forskning och utveckling.

Rörligheten i det svenska forskningssystemet har sedan länge betraktats som för låg. SSF:s program för Strategisk mobilitet är ett sätt att öka kontakterna mellan universitet och näringsliv. Genom detta program blir det möjligt för forskare eller personer i näringslivet att byta arbetsplats under en längre period. Programmet har nu genomförts under ett antal år och den första utvärderingen visar att det skapar stor nytta för både näringslivet och akademin.

Anna AspgrenAnna Aspgren

– Den största vinnaren är näringslivet som får ny kompetens och tillgång till nya synsätt och verktyg i sin verksamhet, säger Anna Aspgren, ledarskapskonsult och ordförande i utvärderingskommittén.

Arbete på tvären

Hon menar att SSF-programmet banar väg för en ny form av kompetens i forskningssystemet. Det skapar tvärgående arbetsroller som idag till stor del saknas i Sverige.

– Det här lockar inte de forskare som strävar efter att ha så många vetenskapliga publikationer som möjligt och det är inte heller intressant för de som följer en given karriär i näringslivet. De personer som deltar i programmet är intresserade av samverkan och samarbete och de är beredda att ta en annan väg i karriären. De blir kvalificerade projektledare som tänker mer brett än djupt. Det är en väldigt viktig kompetens för Sverige.

Kontinuitet

Intresset för programmet har varit relativt begränsat och omkring 15 personer ges möjlighet att delta varje år. Enligt Anna Aspgren är det inte realistiskt att förvänta sig att fler personer skulle vilja vara med eftersom det är förknippat med en ny riktning i karriären. Det innebär i sin tur att det är viktigt att programmet ges kontinuerligt.

– Timingen är viktig för de här människorna. Om de ska våga lämna den vanliga karriärvägen måste de vara trygga med situationen runt omkring, både privat och i jobbet. Därför är det viktigt att programmet ges en gång om året, så att det går att planera för det.

Utvärderingen bygger på slutrapporter från 31 avslutade projekt och på intervjuer av deltagare.

Karin Nordin