Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Nanopartiklar med läkemedel tar kål på bröstcancern

Nanopartiklar som fylls med cellgifter kan effektivt döda läkemedelsresistenta bröstcancerceller, enligt en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Biomaterials.

Eftersom nanopartiklar är så små kan de ta sig in i både friska och sjuka celler, något som gör nanopartiklarna intressanta som bärare av läkemedel inom bland annat onkologi.

Forskare från Karolinska Institutet visar att nanopartiklar tillverkade av biologiskt nedbrytbara plaster på ett effektivt sätt kan övervinna läkemedelsresistens i bröstcancerceller. Läkemedelsresistens är särskilt vanligt hos patienter som får återfall i sin cancer och innebär att behandlingen blir mindre effektiv eller till och med helt utan effekt på tumören.

Experimentet

I studien använde forskarna bröstcancerceller som svarar dåligt på läkemedelsbehandling på grund av att de har höga nivåer av enzymet mikrosomalt glutationtransferas-1 (MGST-1). Forskarna behandlade de resistenta bröstcancercellerna med nanopartiklar som fyllts med doxorubicin, ett cytostatikaläkemedel som i dag används för att behandla bland annat urinblåse-, lung-, äggstocks- och bröstcancer.

Nanopartiklarna som laddats med läkemedlet kunde effektivt döda resistenta cancerceller, genom att styra om var i cancercellen nanopartikeln och därmed läkemedlet hamnar. Därmed förbättrades läkemedlets effekt vid en mycket lägre dos, vilket är viktigt för att begränsa biverkningar vid behandling.

Forskningsplan

Nanopartiklar kan också användas för att styra var i kroppen läkemedel hamnar. Forskargruppen planerar att utrusta nanopartiklarna med målsökande grupper som specifikt styr dem till tumörcellerna, för att på så sätt öka upptaget av partiklarna och läkemedlet i tumören och skona friska celler.

Hämta artikeln i Biomaterials.