Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Nervceller speglar utrymmet runt andra som runt oss själva

En ny studie visar att nervceller i hjärnan speglar rummet eller utrymmet i närheten av andra människor precis på samma sätt som de tolkar rummet i närheten av oss själva.

Vi upplever normalt att andra människor är tydligt skilda från oss själva och att de uppfyller en helt annan del av rummet än vi själva. Den här studien visar att vi upplever utrymmet runt andra människor på samma sätt som vi upplever utrymmet runt vår egen kropp.

Forskningen visar att visuella händelser som sker i närheten av vår egen hand representeras i samma område i pannloben (premotoriska hjärnbarken) som händelser som sker i närheten av någon annans hand. Med andra ord uppfattar hjärnan det som sker kring en annan persons hand via samma nervceller som det som sker i närheten av vår egen hand.

Denna delade representation av rummet kan hjälpa oss att interagera mer effektivt med andra, som till exempel när vi skakar hand med någon. Det kan även hjälpa oss att intuitivt förstå när andra människor är i fara, som till exempel när vi ser en boll komma flygande mot någons huvud.

Tomografiexperiment

Studien bestod av en serie experiment som utfördes med funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRT) och omfattade fyrtiosex friska, frivilliga deltagare. I det första experimentet fick deltagarna observera en liten boll fäst på en pinne röra sig i utrymmet omkring deras egen hand och sedan kring någon annans hand. Forskarna upptäckte då ett område i pannloben med grupper av nervceller som endast reagerade på föremålet om det var i närheten av den egna eller andra personens hand. I det andra experimentet lyckades man återskapa dessa resultat och även visa att resultatet inte berodde på i vilken ordning stimuli presenterades kring de två olika händerna.

– Vi vet från tidigare studier att våra hjärnor representerar det andra människor gör via samma grupp nervceller som representerar det vi själva gör; det så kallade spegelneuron-systemet. Men i de här experimenten hittade vi en ny klass av nervcellspopulationer som representerar utrymmet kring andra personer på samma sätt som de representerar utrymmet kring oss själva, säger Henrik Ehrsson, forskare vid Karolinska Institutet och projektledare i detta SSF-projekt.

Publikation:

A shared representation of the space near oneself and others in the human premotor cortex: Current Biology, online 5 September 2013.