Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Nobelprismetod vidareutvecklas av SSF-forskare

Andreas Persson och Tuo Jiang arbetar med palladiumkatalyserad kol-kolbindning i Jan-Erling Bäckvalls laboratorium.

Tre forskare bakom en kemisk reaktion som gör det möjligt att ta fram nya kemikalier får årets nobelpris i kemi. Reaktionen kan bland annat användas för att skapa nya läkemedel. Forskare som fått stöd från SSF arbetar med att förfina tekniken.

Årets Nobelpris i kemi belönar Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi och Akira Suzuki för utvecklingen av den palladiumkatalyserade korskopplingen. Detta verktyg kan användas för att skapa nya läkemedel, elektronik och högteknologiska material.

– Deras arbete har betytt oerhört mycket för organisk kemi. Ingen annan reaktion har höjt effektiviteten så mycket när det gäller att framställa nya molekyler, säger Jan-Erling Bäckvall, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet som under flera år och vid flera tillfällen haft bidrag från SSF i mångmiljonklassen.

Slumrande material väcks

Han är en av många kemister som använts sig av de metoder som nobelpristagarna skapat för att framställa nya molekyler. Men Bäckvall har dessutom gått vidare och ytterligare förfinat den nobelprisbelönade reaktionen. Precis som nobelpristagarna skapar Bäckvall nya ämnen där kolatomer kopplas till kolatomer med hjälp av grundämnet palladium.

– Palladium väcker en slumrande reaktivitet hos startmaterialen, säger han.

Skillnaden med Jan-Erling Bäckvalls reaktion är att den kan äga rum i en oxidativ miljö, vilket innebär att man kan utgå från andra substanser och skapa andra typer av ämnen. Bäckvall hoppas att hans metoder ska kunna bidra till att skapa nya molekyler som kan användas till exempel som läkemedel.

Läkemedelskemi

Även Anders Hallberg, professor i läkemedelskemi vid Uppsala universitet, arbetar med forskning kring den palladiumkatalyserade korskopplingen med syfte att få fram nya läkemedel. Han har också haft stöd från SSF för detta arbete vid ett flertal tillfällen och är idag rektor vid Uppsala universitet.

Text: Karin Nordin