Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Nu drar vi igång Industrial Research Centres

Nu öppnar SSF ett nytt program; ”Industrial Research Centres” (IRC). Här formulerar industrin forskningsproblemet och identifierar forskargrupper som kan lösa det. Projektet ska driva forskning mot något disruptivt eller system-förändrande och alltså inte vidareutveckla existerande teknik.

– Vi har avsatt 400 miljoner kronor för detta och det riktigt nya är att industrin får en tydlig roll i att styra behovs/möjlighetsdrivna projekt som SSF finansierar. På det här sättet vill vi stimulera ett mera strategiskt forskningssamarbete mellan industri, forskningsinstitut och akademi, säger Lars Hultman, vd på SSF.

Varje centrum finansieras totalt med storleksordningen 50-100 miljoner kronor under 6-8 år, alltså upp till 7-17 miljoner per år. Efter halva perioden görs en utvärdering som ligger till grund för fortsatt verksamhet. SSF räknar med att stödja upp till åtta centrum som alla ska vara strategiskt definierade utifrån en framtida affärsmöjlighet. Centrumet ska bedriva excellent forskning med fokus på disruptiv innovation och inbegripa så kallade ”möjliggörande teknologier” i ett långt tidsperspektiv. Utveckling, tillämpningar och produktion av existerande teknik och omfattas således inte.

Vem kan söka?

Ett centrum består av 2-5 industriella företrädare (företag) tillsammans med 1-5 företrädare för akademin eller forskningsinstitut. Åtminstone en av de sökande måste vara vid ett svenskt lärosäte, som administrerar bidraget. Centrumet leds av en styrelse med företrädare från industrin och har en centrumledare, som ska vara verksam inom akademin eller forskningsinstitut, och som också står som huvudsökande. Varje sökande, oaktat hemvist, får bara delta i en ansökan. Affilieringar och rörlighet mellan parter är önskvärd.

SSF och Vinnova hade ett gemensamt informationsmöte om IRC och den 9 oktober 2015.

Informationsmötet sändes live och kan ses här: 

Länk till webbsändning

Länk till PP-presentation vid infomötet

 

För mer information kontakta

Mattias Lundberg, forskningssekreterare, mattias.lundberg@strategiska.se, tel 073-358 16 78

Hämta utlysningstexten här/Read the announcement here

Hämta pressmeddelande här