Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Ny analys av SSF:s nyttiggörandebidrag

I rapporten ”Influence of SSF´s funding for Utilization of Research Results 2009 – 2021” konstateras att SSF:s nyttiggörandebidrag har haft stor påverkan på forskarnas motivation att nyttiggöra sin forskning. Beloppen har varit tillräckliga, men vissa förbättringspotentialer finns.

Ett av SSF:s mål är att skapa bryggor mellan grundforskning och behovsmotiverad forskning där resultat kommer till nytta. Sedan 2009 har därför tre procent av SSF:s större forskningsbidrag låsts för att användas till nyttiggörande. Pengarna kan till exempel användas till patentkostnader, undersökningar av uppskalningsmöjligheter eller framtagning av en prototyp – fler exempel finns specificerade i  kontraktsbilaga 2.

SSF har varit unikt i Sverige med tre-procentkravet på nyttiggörande och har fått mycket uppmärksamhet och stort intresse från forskningsfinansiärer, akademi, industri och departement.

I en ny rapport har nu bidraget och dess verkan analyserats. Studien bygger på en genomgång av slutrapporter och ansökningar om nyttiggörandeprojekt, en digital enkät till huvudsökande av de som fått nyttiggörandebidrag, intervjuer med några av bidragstagarna, och en internationell jämförelse. Totalt har 166 projekt med en sammanlagd budget av 281 miljoner Euros ingått i studien.

Läs slutsatserna och rapporten här!