Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Ny bok om hjärnans utveckling

Boken är populärvetenskaplig och berättar om de senaste rönen inom hjärnforskningen vad gäller barn och ungdomars utveckling och mognad. Hjärnan förändras under hela livet, men den vuxna och åldrande hjärnan är inte Klingbergs fokus, utan tvärtom den växande hjärnan.

Först i 25-års ålder är hjärnan färdigutvecklad, vilket är senare än forskningen traditionellt trott. Biluthyrningsfirmorna har dock haft koll på detta länge, det är inte slump att det är väsentligt dyrare att hyra bil för unga förare och gränsen dras just vid 25 år.

Den olycksstatistik bilföretagen samlat på sig är entydig och stöds nu av modern forskning; ungdomshjärnan är riskbenägen och man måste bli 25 år innan det beteendet går över. Att tonåringar och ungdomar är särskilt riskbenägna beror inte bara på omognad, barn är till exempel mindre riskbenägna, trots sin större omognad. Nej, enligt Torsten Klingberg kan beteendet mycket väl ha evolutionära grunder, det återfinns också inom flera andra högre däggdjursarter. Att bryta sig loss från den hemtama och trygga flocken eller familjen kanske helt enkelt kräver ett ökat risktagande för att det alls ska bli av. Det är inte risktagandet i sig som lockar har experiment visat, utan det är de möjliga vinster och belöningar som väntar om risktagandet går hem som triggar ungdomarna.  Både barn, vuxna och äldre är väsentligt försiktigare.

Boken handlar mycket om arbetsminnet och vad det innebär för barn och ungdomars mentala utveckling och skolgång. Enkelt uttryckt är det så att ju högre arbetsminne desto högre inlärningsförmåga och bättre skolresultat. Klingberg driver tesen att nya rön borde spilla över på undervisningspedagogik. Med ökad förståelse för hur hjärnan utvecklas kan vi bli bättre på att hjälpa de barn och ungdomar som diagnostiserats med ADHD, dyslexi, dyskalkyli och andra liknande tillstånd. Dessa barn har som regel sämre arbetsminne än normala barn, och det skulle också kunna förklara det faktum att många med ADHD också har dyslexi och/eller dyskalkyli, menar Klingberg.

I slutet på boken berättar Torkel Klingberg om hur den psykosociala situationen och stress påverkar hjärnans utveckling och arbetsminnet både för barn, ungdomar och vuxna, samt olika metoder för att träna arbetsminnet. Till sist en tröst för alla som oroas över ungdomars datorspelande; enligt forskningen försämras inte arbetsminnet alls ens av ett flitigt datorspelande.