Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Ny kull yngre lovande forskare

Fjorton unga forskare som återvänt till Sverige efter postdok får med hjälp av SSF möjlighet att starta självständiga och nyskapande forskningsverksamheter.

SSF har utsett fjorton forskartalanger som beviljas totalt 42 miljoner kronor, jämt fördelade på 2,95 miljoner kronor vardera, genom forskningsprogrammet Ingvar Carlsson Award.

– Sverige har en lång tradition av framstående forskning inom teknik, medicin och naturvetenskap. Vi vill bibehålla och stärka landets konkurrenskraftiga forskning, vilket Ingvar Carlsson Award bidrar till på ett utmärkt sätt. De unga och lovande forskarna får möjlighet att etablera sig i Sverige med nyfunnen kompetens och erfarenhet från utländska lärosäten, säger Lars Rask, vd för SSF.

Efter disputationen genomför många forskare en forskningsvistelse utomlands, en så kallad postdok. Syftet med Ingvar Carlsson Award är att ge dessa postdoktorer möjlighet att starta en forskningsverksamhet i Sverige när de återvänder.

Ledarskapsprogram

De forskare som fått anslag beviljade från Ingvar Carlsson Award erhåller även ett personligt stipendium som uppgår till 50 000 kronor. Forskarna får dessutom möjlighet att delta i ett särskilt program för ledarskapsutveckling som skapar förutsättningar för kompetenta och utvecklande ledare inom framtida svensk forskning.

Följande har beviljats Ingvar Carlsson Award:
 • Daniel Aili, PhD, Linköpings universitet ”Hybrida nanomaterial för regenerativ medicin”
 • Pontus Almer Boström, PhD, Karolinska Institutet ”Molekylära mekanismer för hur träning skyddar mot diabetes”
 • Olov Andersson, PhD, Karolinska Institutet ”Läkemedelsscreen i sebrafisk för ny behandling av diabetes”
 • Carl Caleman, PhD, Lunds universitet ”Strukturförändringar inducerade av korta röntgenpulser”’
 • Jens Carlsson, PhD, Stockholms universitet ”Datorbaserad prediktion av GPCR-strukturer och ligander”
 • Andreas Dahlin, PhD, Chalmers tekniska högskola ”Elektrokemiska portar i vätskefyllda nanokanaler”
 • Alexander Eiler, PhD, Uppsala universitet ”Utforskning av bioteknologiska resurser från sodasjöar”
 • Johan Flygare, PhD, Lunds universitet ”Kartläggning av nya signalvägar för behandling av anemi”
 • Maths Karlsson, PhD, Chalmers tekniska högskola ”Mekanistiska aspekter om protoner i rena energimaterial”
 • Olle Lundh, PhD, Lunds tekniska högskola ”Utveckling och tillämpningar av laserbaserade acceleratorer”
 • Anna Martinelli, PhD, Chalmers tekniska högskola ”Struktur och dynamik i jonvätskebaserade elektrolyter”
 • Roland Nilsson, PhD, Karolinska Institutet ”Systemmetabolism i normala och transformerade celler”
 • Anna K Överby Wernstedt, PhD, Umeå universitet ”Viperin vs flavivirus: Mekanismer hos ett antiviralt protein”
 • Malin Wohlert, PhD, Kungliga Tekniska högskolan ”Atomistiska simuleringar för design av nanocellulosamaterial”
Fördelningen mellan lärosäten


Fördelningen av beviljade anslag:

 • Chalmers tekniska högskola (3st)
 • Karolinska Institutet (3st)
 • Lunds universitet (2st)
 • Kungliga Tekniska högskolan (1st)
 • Linköpings universitet (1st)
 • Lunds tekniska högskola (1st)
 • Stockholms universitet (1st)
 • Umeå universitet (1st)
 • Uppsala universitet (1st)

Bilder ovan från den ceremoni som hölls för mottagarna av Ingvar Carlsson Award. Foto: Karin Nordin