Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Ny styrelse utsedd

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Foto: Karin Nordin Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist fortsätter i SSF:s styrelse och ser fram emot ett gott samarbete. Foto: Karin Nordin

SSF:s nya styrelse är nu klar. SSF:s avgående styrelse har idag, 23 juni, per capsulam, fattat beslut att utse följande personer till ledamöter:

  • Bert Allard, professor, Örebro universitet
  • Maria Anvret, professor, tidigare Svenskt Näringsliv
  • Lars Björck, professor, Lunds universitet
  • Lars Börjesson, professor, Chalmers
  • Helen Dannetun, professor, Linköpings universitet
  • Arne Johansson, professor, Kungliga Tekniska Högskolan
  • Pia Sandvik Wiklund, länsråd Länsstyrelsen Jämtlands län

Regeringen har tidigare utsett:

  • Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, tidigare Volvo och Svenskt Näringsliv
  • Bengt Ågerup, Q-med AB

Den avgående styrelsen har tidigare utsett:

  • Christer Ovrén, ABB Corporate Research

Den nya styrelsen tillträder 1 juli 2010 och kommer att sitta i tre år.

Ny procedur

SSF:s nya styrelse har utsetts enligt ett helt nytt förfarande som regeringen fattat beslut om tidigare i år. Det innebär i korthet att SSF:s styrelse ska ha 10 ledamöter. Två av dessa utses av regeringen. Två ledamöter utses efter förslag från samordningsgruppen för Vetenskapsrådet, Fas, Formas och Vinnova. Universitet och högskolor föreslår två ledamöter och Kungl. Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien föreslår tre ledamöter. Den avgående SSF-styrelsen utser en ledamot och dessutom de ledamöter som föreslås av samordningsgruppen, universitet och högskolor samt de båda akademierna. Ordförande och vice ordförande ska utses inom styrelsen.