Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Förhandsinformation om Ingvar Carlsson Award

SSF avser att utlysa 48 miljoner kronor inom Ingvar Carlsson Award efter styrelsesammanträde nu i april. Det är sjunde omgången av programmet. Syftet med Ingvar Carlsson Award är att ge hemvändande postdoktorer möjlighet att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige.

Satsningen riktar sig till yngre lovande forskare som genomgår eller nyligen genomgått en postdoktoral utbildning och som bedriver en strategiskt motiverad forskning med potential att stärka Sveriges konkurrenskraft. I likhet med de tidigare utlysningarna omfattar programmet stiftelsens hela verksamhetsområde – naturvetenskap, teknik och medicin samt mångvetenskaplig forskning som integrerar dessa områden.

Ur svenskt perspektiv är det angeläget att postdoktorerna återvänder till Sverige och bygger upp en egen forskargrupp utifrån sina internationella erfarenheter.

Programmet är uppkallat efter Ingvar Carlsson som en erkänsla för hans insatser  som ordförande för stiftelsen under åren 1997-2002.

SSF planerar att avsatta 48 miljoner kronor och avser att finansiera upp till tolv stycken treåriga forskningsbidrag på 4 miljoner kr vardera. Förutom forskningsbidraget får mottagarna ett personligt stipendium på 60 000 kr. De deltar också i ett särskilt program för ledarskapsutveckling.

Möjlighet att söka och annonseringen av programmet kommer i slutet av april och sista ansökningstid är tänkt att vara den 22 september 2016.