Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Ny version av kraftfull programvara för hantering av mycket stora tal

SSF:s strategiska forskningscentrum för industriell och tillämpad matematik vid KTH, CIAM, har tagit fram en ny version av det respekterade programbiblioteket för aritmetik, GMP.

GMP, GNU Multiple Precision Arithmetic Library, är en mycket kraftfull programvara med 350 olika funktioner. Den har vid spridning och används bland annat för datasäkerhet, datoralgebra och för forskning inom flera områden av matematiken. Tillämpningarna är ofta kolossalt tidskrävande och det är just aritmetiken som ofta står för den helt dominerande delen av programkörtiden. Den nya versionen av GMP innebär en mycket stor prestandahöjning. Dels leder effektivare algoritmer till väsentligt bättre prestanda för mycket stora tal, dels ger optimering av befintlig programkod i många fall dubblerade prestanda även för mindre tal. Med ”mycket stora tal” menar vi här tal med fler siffror än vad en dator kan hantera direkt. Det kan i vissa fall röra sig om miljarder siffror.

GMP är sedan tidigare prestandaledande och den nya versionen kommer att öka försprånget ytterligare. GMP finns tillgängligt för fri nedladdning via webbplatsen http://gmplib.org/.

– Det lär nog bli rusning efter den nya versionen, säger Torbjörn Granlund, doktorand vid CIAM och den som utvecklat den nya versionen av GMP.

CIAM, vars syfte är att hålla en avancerad akademisk nivå med industriell relevans, är ett av de strategiska forskningscentra som etablerades genom beslut av SSF i december 2005. Då beviljades centret 22 milj kr. Efter en nyligen genomförd halvtidsutvärdering har centret fått ytterligare 4 milj kr.