Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Nya bidrag för ökad rörlighet

Ökad rörlighet mellan akademi och näringsliv kan ge upphov till ny kunskap, nya idéer till produkter och tjänster samt värdefulla personliga nätverk. Nu är det inte alltid så enkelt att byta arbetsplats en period, även om man vill. För att underlätta ett ökat utbyte mellan lärosäte och industri har SSF ett program kallat Strategisk mobilitet där nya bidrag nu har beviljats.

Vid SSF:s styrelsemöte den 12 december 2012 beviljades tretton sökande bidrag inom programmet Strategisk mobilitet. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön för utbytestjänstgöring inom något av Stiftelsens prioriterade områden som är naturvetenskap, teknik och medicin.

Totalt ansökte 36 personer om bidrag, på i genomsnitt knappa miljonen var. De 13 personer, 8 män och 5 kvinnor, som nu får bidrag kommer till största delen från akademin, och vi är särskilt glada att andelen kvinnor är så hög, knappt 40 procent.

De som får bidrag är:
Namn, arbetsplats Projekt, arbetsplats

Marta-Lena Antti, Luleå tekniska universitet

Utveckling av värmebehandlingsprocesser för titanlegeringar, utförs vid Volvo Aero.

Johan Bergenholtz, Göteborgs universitet

Frisättning av läkemedel från tablettberedningar, utförs vid AstraZeneca R&D in Mölndal.
Elena Dubrova, KTH Energieffektiv kryptering, uförs vid Ericsson.

Johan Ekh, ABB Corporate Research

Dimensioneringsverktyg för mekaniska hybridfogar, utförs på KTH Lightweight structures.

Ines Ezcurra, KTH

Bioteknologi för en hållbar svensk algindustri,utförs på Simris Alg i Skåne.

Mats Gustafsson, Lunds tekniska högskola

Optimala basstationsantenner, utförs vid Ericsson Research i Göteborg.

Per Gustavsson, Saab-Security and Defense Solutions

Effektivitet av ledningssystem i komplexa och osäkra miljöer, utförs vid Försvarshögskolan.

Martin Hell, Lunds tekniska högskola

Tillförlitliga exekveringsmiljöer och beräkningar, utförs vid Ericsson i Lund.

Jenny Jerrelind, KTH

Hjulexciterade störningar och deras inverkan på förarkomfort, utförs vid Scania.

Jurate Kumpiene, Luleå tekniska universitet

Integrerad marksanering och avfallshantering, utförs vid Ragnsells.

Thomas Magesacher, Lunds tekniska högskola

Smart trådbunden backhaul i gröna småcelliga nätverk, utförs vid Ericsson.

Peter Skoglund, Scania CV

Utmattning av material för motorer-TMF och TMF/HCF samverkan, utförs vid Linköpings universitet.

Di Yuan, Linköpings universitet

Optimering i Storskaliga Heterogena Mobilnät, utförs vid Ericsson Research