Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Nya idéer för att få fram metaller

Många metaller har stor politisk och ekonomisk betydelse och utvinning och konsumtion påverkar vår miljö. SSF önskar stödja forskning kring innovativa processer för att utvinna, återvinna och bearbeta metaller. Vid en hearing diskuterades vad ett sådant forskningsprogram i så fall skulle kunna innehålla.

Snart blir det brist på många metaller som behövs i datorer, telefoner och batterier. Samtidigt växer högarna med metallavfall på soptipparna. En vanlig mobiltelefon innehåller 40 olika råmaterial, bland annat metaller som litium, tantal, kobolt och antimon. För att bygga en dator behövs det omkring 60 olika råmaterial.

Forskning, ekonomi, miljö

SSF har tidigare utlyst programmet Innovativ råvaruteknik. Kraven var högt ställda. Förutom vetenskaplig excellens eftersöktes innovativa metoder för att få fram och använda metaller på ett sätt som både är ekonomiskt lönsamt och miljömässigt försvarbart. Sexton forskargrupper i Sverige ansökte om medel men bara en kunde beviljas stöd. SSF undersöker därför möjligheterna att utlysa ett liknande program på nytt.

Malin Ringdahl Stein Malin Ringdahl Stein

Enorm marknad

Malin Ringdahl Stein från Raw Materials Group, RMG, gav en överblick över gruvindustrins utmaningar och möjligheter i världen. Hela gruvindustrin är värd 1260 miljarder dollar enligt RMG:s beräkningar och tillgång och prissättning av metaller ger helt olika möjligheter för olika delar av världen att utvecklas. Det gäller bland annat de sällsynta jordartsmetallerna som bara finns i vissa delar av världen och som till exempel behövs för att tillverka satelliter.

– Och hur styr man världen? Hur krigar man? frågade Malin Ringdahl Stein för att förtydliga områdets strategiska betydelse.

Men också mer traditionella metaller som järn och koppar har stor betydelse i politiken.

– Det krävs en enorm mängd råvaror för att Kina och Indien ska nå samma nivå av urbanisering som västvärlden.

Det tar 12-14 år för ett projekt att bli en fungerande gruva och bara en mindre del, 1 av 18 prospekt, blir en gruva i slutändan. Enligt Malin Ringdahl Stein det därför viktigt med långsiktighet och att hela tiden ha miljön i åtanke.

– Det finns en trend att ju mer man bryter desto mer skräp måste man plocka upp.

Bert AllardBert Allard

Finns i mycket

Ett sätt att tänka innovativt är därför att se till att utvinna mesta möjliga ur till exempel malmrester, menade Bert Allard, professor i kemi vid Örebro universitet och styrelseledamot i SSF. Metaller finns dessutom att hitta i till exempel elektronikskrot, slagg, bildskärmar, batterier, förbränningsaskor, slam från reningsverk, sediment och vägdamm.

– Om värdet av metallen är en krona per kilo eller mer finns det sannolikt möjligheter för att det ska bli lönsamt, sa han.

Gruppdiskussioner

Hearingen innehöll gruppdiskussioner och en rapport från dessa kommer att läggas ut på SSF:s webbplats.

Karin Nordin

Gruppdiskussioner