Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Nytt förslag om tillsättning av styrelse

Regeringen föreslår ett nytt regelverk för hur forskningsstiftelsers styrelser ska utses. Förslaget går nu ut på remiss.

Stiftelsen för Strategisk Forskning omfattas av reformen. Förslaget innebär i korthet följande för styrelsearbetet:

  • Styrelserna ska bestå av mellan sex och tio ledamöter med en mandatperiod på tre år. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
  • Samtliga styrelseledamöter, förutom en eller två som tillsätts av regeringen, utses av stiftelsernas styrelser själva.
  • Ledamöter i stiftelsernas styrelser tillsätts efter nominering av universitet och högskolor, forskningsråd och vetenskapliga institutioner. En ledamot utser dock styrelsen själv utan sådan nominering.

Läs mer på Utbildningsdepartementets webbplats.