Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Nytt från SSF:s styrelse – nu kör vi igång strategiarbetet och de fick bidragen för ”Klinisk forskning 2010”

Den nya forskningsstrategin ska gälla under en femårsperiod från halvårsskiftet 2012 och ersätter då den som gällt sedan 2007. Alla intresserade ska kunna följa och påverka utarbetandet av den nya strategin via en interaktiv webbsida länkad till SSF:s ordinarie webbplats. Processen ska vara fullständigt transparent. Man kan lägga förslag både som privatperson, som företag eller institution och så vidare. Vi ser fram emot en livlig diskussion och välkomnar synpunkter, men vi vill samtidigt understryka att processen ägs av SSF:s styrelse, som fattar beslut om den slutgiltiga utformningen av strategin. Vi är intresserade dels av förslag på huvudområden som stiftelsen bör finansiera forskning inom, dels delområden inom sådana huvudområden. Vi önskar också få synpunkter och förslag på utlysningsformer för forskningsprogram.

En viktig aspekt är att förslagen, för att kunna beaktas, måste vara förenliga med stiftelsens stadga. Dessutom är storleken på stiftelsens årliga forskningsbudget, för närvarande 600 miljoner kronor, begränsande för hur många områden SSF kan finansiera forskning inom.

Läs mer i startdokumentet här.

Klinisk forskning 2010

Styrelsen beslöt vid sitt möte den 14 juni att bevilja följande projekt och huvudsökande rambidrag. Varje projekt beviljas 20 miljoner kronor som betalas ut under femårsperioden 2011-07-01 till 2016-06-30.

  • Kvalitetsregister för prediktion vid inflammationssjukdomar, Johan Askling, Karolinska Institutet
  • Skräddarsy psykiatrisk behandling med genomvid kartläggning, Mikael Landen, Göteborgs universitet
  • Skräddarsydd behandling vid akut hjärtinfarkt, Bertil Lindahl, Uppsala universitet
  • Fokus på multipelt myelom, Björn Nilsson, Lunds universitet
  • Registerbaserad optimering av cervixcancerprevention, Pär Sparén, Karolinska Institutet