Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Nytt stöd till forskning om infektioner

Bilder från forskarna Mats Wahlgren, Birgitta Henriques-Normark, Mikael Elofsson och Nils Lycke.

Nio nya projekt ger ökad kunskap om infektionsbiologi. SSF satsar 225 miljoner kronor på projekt som kan ge oss nya behandlingsmetoder mot spädbarnsdödligheten i malaria, förbättrat vaccin mot kolera, alternativa antibiotika med låg risk för resistensutveckling, diagnostiska test för livmoderhalscancer och vaccin mot tarmvirus.

Vid sitt styrelsemöte den 11 juni beslöt Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, att bevilja nio sökande synergibidrag inom programmet ”Infektionsbiologi”. Alla forskningsprojekten är problem- eller tillämpningsdrivna och håller högsta internationella vetenskapliga standard.

Programmets fullständiga namn är Infection biology – Molecular mechanisms in the interplay between microorganisms/parasites and their hosts (man, domestic animals, plants and forest trees) in relation to disease.

Målet är att stimulera forskningssamarbete mellan två-fyra forskargrupper med olika typer av relevanta komplementära vetenskapliga kompetenser, och bidragen fördelas under fem år.

Dessa huvudsökanden får bidragen:

Mikael Elofsson

Mikael Elofsson, Umeå universitet

Substanser för att studera och blockera bakteriell virulens

Ulf Gyllensten, Uppsala universitet

Molekylära mekanismer vid utveckling av livmoderhalscancer

Birgitta Henriques-Normark, Karolinska Institutet

Immunomodulering av värd-mikrob interaktioner-MOHICAN

Heiko Herwald, Lunds universitet

Identifiering av nya behandlingsprinciper vid infektioner

Hans-Gustaf Ljunggren; Karolinska Institutet

Behandlingsstrategi för svår human hantavirus infektion

Nils Lycke, Göteborgs universitet

Gastrointestinala virus och nya effektiva orala vacciner

Agneta Richter-Dahlfors, Karolinska Institutet

Bakterieinfektionens patofysiologi

Ann-Mari Svennerholm; Göteborgs universitet

Host pathogen interactions: ETEC and V.cholerae

Mats Wahlgren, Karolinska Institutet

Interaktion mellan Människa och Plasmodium falciparum