Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Obemannat ger nya upptäckter

Haven är en resurs som kan lösa många av de problem som världen står inför. De kan hjälpa oss att producera mat, energi och råvaror, och bygga kunskap om hur vi åtgärdar miljö- och klimatproblem. Mer kunskap om haven kan också bidra till att upprätthålla territoriell säkerhet och säkra sjötransporter. Trots detta känner vi till mindre om våra hav än vi gör om rymden.

Som ett av fyra projekt för SSF:s stora satsning IRC, Industrial Research Centers, fick projektet ”Nationellt Center för Maritim Robotik”med Ivan Stenius, KTH som projektledare 75 miljoner kronor, med möjlighet till 25 miljoner extra. Projektet löper under åren 2017-2024 och utöver KTH deltar forskare från Göteborgs och Stockholms universitet samt försvarsindustrin.

–          Målet med SMaRC är att ta klivet mot nästa generations maritima robotar. Sverige har här en bra utgångspunkt, vi har en stark ställning inom undervattensteknologiområdet, med bland annat produktion av ubåtar i världsklass. Forskningen inom SMaRC säkerställer att Sverige bibehåller sin position, och är med i täten i övergången till obemannade system, menar Ivan Stenius.

Robotarna kan revolutionera sättet att bedriva havsodling, områdesbevakning och miljömätningar på. Jämfört med dagens metoder, som kräver stora båtar och dykare, kommer prestandaförbättringarna och kostnadsminskningarna att vara avsevärda, vilket i sin tur kommer att öppna upp nya affärsmöjligheter.

SMaRC, som forskarna använder som förkortning för projektet, står för Swedish Maritime Research Center.