Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Ökad konkurrens inom Programvaruintensiva system

SSF:s andra utlysning inom området Programvaruintensiva system stängde den 24 november och genererade 51 ansökningar. Med 6-8 förväntade anslag innebär det en något hårdare konkurrens om bidrag denna gång än vid det första tillfället.

Ett typiskt bidrag kommer att ligga kring 20-25 miljoner kronor och forskningen bör kunna starta under hösten 2011 eller senast vid årsskiftet 2011/12.

Liksom vid utlysningen 2008 är det en kraftig manlig övervikt bland de huvudsökande (90%), en bild som inte ändras nämnvärt om man även ser till medsökande.

En beredningskommitté med ledamöter från både näringsliv och akademi kommer nu att primärt bedöma ansökningarna med hänsyn till relevans. De ansökningar som passerar detta steg går sedan vidare till extern granskning av internationella vetenskapliga experter.

Därefter kommer Beredningskommittén att ta fram förslag på vilka projekt som ska få bidrag. Förslaget kommer att vara baserat på de internationella experternas utlåtanden. Beslut om vilka som får bidrag väntas fattas i april 2011 av SSF:s styrelse.

Fördelning av ansökningar mellan olika lärosäten

  • Kungliga tekniska högskolan 11 ansökningar
  • Linköpings universitet 10
  • Lunds universitet 5
  • Chalmers tekniska högskola 4
  • Mälardalens högskola 4
  • SICS 4
  • Umeå universitet 3
  • Blekinge tekniska högskola 2
  • Luleå tekniska universitet 2
  • Övriga 6

Kontaktperson på SSF: Olof Lindgren.