Hoppa till innehåll
EN In english

Bakgrund

Stiftelsen för Strategisk Forskning inrättades den 3 januari 1994 efter beslut av riksdag och regering. Stiftelsen tilldelades då sex miljarder kronor – medel som kom från de tidigare löntagarfonderna.  

Genom en aktiv kapitalförvaltning med god avkastning över tiden har stiftelsens kapital vuxit och uppgick till cirka 10 miljarder kronor i slutet av 2010. Detta samtidigt som forskningsstöd på nära 10 miljarder kronor hade betalats ut från start fram till denna tidpunkt. Under 2010 betalade stiftelsen totalt ut omkring 550 miljoner kronor.

Stiftelsens första år
På tidigt stadium begärde stiftelsen in uppgifter från universitet och högskolor, forskningsinstitut, industriförbund med flera om vilka satsningar som stiftelsen i första hand borde göra. Ett mycket stort antal förslag och propåer kom in, och dessa utgjorde för lång tid det viktigaste underlaget för stiftelsens insatser.

De program som initierats under stiftelsens första år fick en stark inriktning mot forskarutbildning. Detta har varit en medveten satsning från stiftelsens sida. I dag har Stiftelsen för Strategisk Forskning många olika slags insatser. Tre bidragsformer dominerar: bidrag till strategiska forskningscentra, rambidrag och individuella bidrag.

Livslängd
I den regeringsproposition där stiftelsens bildande föreslogs nämndes 15 år som en lämplig livslängd för stiftelsen. Stiftelsens styrelse gavs dock full handlingsfrihet i finansiella frågor. Med aktuella nivåer för utbetalningar och kapitalbas finns förutsättningar för att stiftelsen kan fortsätta sin verksamhet som en betydelsefull aktör i det svenska forskningsfinansieringssystemet framemot 2030.
Share on facebookShare on twitterShare on linkedinShare on emailMore Sharing Services