Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Optimera systemet forskning – innovation (video och dokumentation)

Den 10 mars arrangerade SSF ett seminarium med titeln Optimera systemet forskning – innovation. Seminariet samlade ca 170 deltagare, men ytterligare ca 80 hade velat delta.

Program

Videoinspelning av hela seminariet

De PowerPoint-presentationer som visades under seminariet återfinns nedan i pdf-format.

Martin Wikström: Innovationssystemet i Storbritanninen – Nya grepp på gång

Anders Karlsson: Från ”Japan Inc.” till ”Japan Think” – vad händer i det japanska innovationssystemet?

Martin Wikström: Innovationssystemet i USA – ett distribuerat jättesystem med ny chef

Mats Johnsson: Ett lyft för svensk forskning

Maria Anvret: Forskningssamverkan akademi – näringsliv

Inför seminariet hade Institutet för tillväxtpolitiska studier också tagit fram två rapporter som kan laddas ned i pdf-format.

Martin Wikström: Nya forsknings- och innovationspolitiska initiativ i Storbritannien

Anders Karlsson: Forskning och innovation i Japan – en överblick

I ITPS:s serie Tillväxtpolitisk utblick har tidigare utkommit två nummer som är av intresse i sammanhanget. Även de kan laddas ned i pdf-format.

Anne Kolmodin: Kreativa näringar – en tillväxtsektor?

Björn Falkenhall: Kunskap till marknaden – ny kritik i USA mot universiteten