Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Överflöd på data − en växande utmaning

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser medel på 100 Mkr inom området Informationsintensiva system.

Ibland sägs det att man kan drunkna i information. Kring sekelskiftet var detta kanske ett reellt hot för dem som tänkt sig att bedriva experiment vid CERN:s partikel­acceleratorer, men nu börjar man på många andra områden närma sig en situation där svällande datamängder blir en stor utmaning. Det gäller människor i rätt skilda verksamheter; kanske forskare som försöker förstå livsprocesser, marknadsförare som studerar presumtiva kunders köpbeteende, ingenjörer som analyserar underhållsbehoven i stora tekniska system, eller tjänstemän som har till uppgift att övervaka finansmarknadens aktörer.

Att hantera mycket stora mängder data ställer särskilda tekniska krav, något som vi i Sverige har goda skäl att vilja behärska – inte minst för att det kan påverka vår industris konkurrensförmåga.

Stiftelsen vill med denna utlysning, som omfattar femåriga rambidrag om sammanlagt 100 Mkr, stimulera forskning som kan erbjuda nya möjligheter att dra nytta ur situationer karakteriserade av informationsöverflöd. Kanske skulle det kunna handla om att hitta nya vägar att identifiera den mest väsentliga informationen, eller att strukturera flödet, så att det blir hanterbart.

Ytterligare detaljer om utlysningen och ansokan finns här.

Kontaktperson på SSF: Olof Lindgren.