Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

12 unga forskare får dela på drygt 48 miljoner

SSF:s styrelse har beslutat dela ut 48 miljoner kronor till tolv yngre lovande forskare inom ramen för Ingvar Carlsson Award. Det initierades av förre statsministern Ingvar Carlsson under hans period som ordförande för SSF. Huvudsyftet med programmet är att stödja yngre hemvändande postdoktorer med ambition att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige. Nu är det sjätte omgångens unga forskare som premieras och beloppet har höjts till 4 miljoner kronor och 60 000 i stipendium.

Forskningen som premieras handlar bland annat om effektivare energianvändning, där ett fokuserar på och trådlösa nätverk, och ett annat på energisnåla organiska lysdioder. Här finns algoritmer och verktyg för optimering av medicinska magnetröntgen MRI-bilder och ny teknik för masspektrometrisk analys av molekyler.

Flera projekt kretsar kring hur RNA (ribonukleinsyra) påverkar kroppen och olika sjukdomsförlopp. Det handlar om samspelet mellan icke-kodande RNA (ribonukleinsyra) och sjukdomars uppkomst, om hur RNA i DNA bidrar till stabilitet i normala celler och vad som händer vid transformationen till cancerceller eller hur så kallat mikro-RNA rör sig och hur det reglerar proteiner. Ytterligare ett projekt fokuserar på att bättre förstå mekanismerna för hur hudcancer utvecklas, ett annat om att identifiera genetiska riskfaktorer för neuropsykiatriska sjukdomar. Förhoppningen är forskningen ska bidra till nya läkemedel och behandlingsmetoder.

Antalet ansökningar var 63, varav 15 från kvinnor. Av de 12 beviljade projekten leds 5 av kvinnor.

– Ingvar Carlsson Award ger unga och lovande forskare möjlighet att etablera sig i Sverige med nyfunnen kompetens och erfarenhet från utländska lärosäten, säger Lars Hultman, SSF:s vd. Stiftelsen knyter stora förväntningar till denna nya generation av forskare. Vi ser fram mot att följa deras karriär där växelverkan med näringsliv och samhälle är viktiga inslag. Därför inkluderar bidraget även ett ledarskapsprogram.

 

De tolv bidragsmottagarna är:

Namn

Projekt

Lärosäte

Emil Björnson

Holistisk optimering av energieffektivitet i mobilnät

Linköpings universitet

Karl Börjesson

Singlett-insamlande för snabb och effektiv ljusproduktion

Göteborgs universitet

Anders R. Clausen

Inkorporering, bearbetning och borttagande av RNA I DNA

Göteborgs universitet

Maria Genander

Självförnyelse, specialisering och cancerutveckling I hud

Karolinska Institutet

Pontus Giselsson

Verktyg och algoritmer för realtidsoptimering

Lunds universitet

Anna Hanner

Bioinspirerade kapslar för nya användningsområden

KTH

Eric Johnston

Utveckling av Zipper-styrd peptid kopplingsmetod

Stockholms universitet

Magnus Jonsson

Organoplasmonisk fototermoelektronik för energiutveckling

Linköpings universitet

Ingela Lanekoff

Nya tekniker för molekylär avbildning och karaktärisering

Uppsala universitet

Edmund Loh

Bidrar RNA-reglering till dödlig Neisseriainfektion?

Karolinska Institutet

Katja Petzold

Hur mikro-RNA rör sig – betydelse för regelerande RNA-funktion

Karolinska Institutet

Kristiina Tammimies

Mot personaliserad medicin vid neuropsykiatriska diagnoser

Karolinska Institutet

För mer information, vänligen kontakta:

Forskningssekreterare Henry Wos, henryk.wos@strategiska.se, tel 073 – 358 16 71

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073 – 358 16 68

Länk till pressmeddelandet