Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

120 miljoner till forskarskola i neutronspridning – SSF bygger kompetens för ESS

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har beslutat att finansiera en forskarskola i neutronspridningsbaserad vetenskap med 120 miljoner kronor. Satsningen ska ses i relation till att Sverige genom European Spallation Source (ESS) kommer att bli värd för en av de riktigt stora europeiska forskningsanläggningarna. Det är dessutom Sveriges största forskningssatsning genom tiderna. Forskarskolan är ett strategiskt samarbete mellan sex svenska lärosäten och leds av professor Kristina Edström, Uppsala universitet (föreståndare) och universitetslektorn Martin Månsson, KTH, (forskarstudierektor).     

 

ESS använder neutroner som ett verktyg för att undersöka funktionella material, nya mediciner och ingenjörsvetenskapliga produkter. Eftersom neutronerna verkar med andra våglängder än ljus kompletteras synkrotronljuskällan MAX IV, som är samlokaliserad med ESS i Lund, på ett optimalt sätt. MAX IV invigs idag (2016-06-21) och ESS är inne i en mycket aktiv uppbyggnadsfas med sikte på fullskalig drift 2023. Syftet med SSF:s lansering av en nationell forskarskola är att utbilda 20 doktorer. Givet en lyckad halvtidsutvärdering kommer SSF att satsa100 miljoner till för ytterligare 20 stycken doktorander inom vetenskapsfält där neutronspridning kan skapa genombrott.-

–  Att ett litet land som Sverige blir värd för en sådan prestigefull anläggning är unikt och visar på Sveriges förtroende när det gäller forskning, utveckling och större projektering. Det är nu hög tid att bygga kompetens för att kunna utnyttja den fantastiska möjlighet som ges av den framtida neutronkällan vid ESS, säger Lars Hultman, vd SSF.

 

 

För mer information kontakta:

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, tel  073 – 358 16 65

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073-358 16 68