Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

15 miljoner till projekt för ökad rörlighet

15 miljoner till 15 projekt för ökad rörlighet

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, beslöt vid sitt styrelsemöte idag att tilldela 15 forskare ungefär en miljon vardera för att uppmuntra rörligheten mellan akademi och näringsliv.

Strategisk mobilitet är ett årligt återkommande SSF-program. Syftet är att stimulera personrörlighet för att öka utbytet av kunskap och erfarenheter mellan akademi å ena sidan och industri och näringsliv å andra. Varje bidrag täcker en forskare eller motvarande persons lön under 4-12 månaders utbytestjänstgöring inom något av stiftelsens ansvarsområden.

Totalt sökte 50 personer bidrag och för första gången sedan programmet startades 2007 kom fler ansökningar från näringslivet än från akademin. Beviljandegraden uppgår till 30 procent. Projekten har en stor bredd; här finns allt ifrån strömningsmodellering av en dieselmotor, till dataverktyg för att ekonomiskt optimera foder till mjölkkor, och för att förenkla övergången från skriptspråk till program, avancerade robotstudier och hur antiinflammatoriska medel påverkar återhämtningen efter träning.

Följande kandidater har utsetts till bidragsmottagare av Strategisk mobilitet 2013:

 

Sökande Projekt utförs vid
Henrik P. Alfredsson, KTH Scania
Jessica Bruch, Mälardalens högskola Volvo CE
Giuseppe Durisi, Chalmers Ericsson
Thomas Emanuelsson, Ericsson Chalmers
Gabor Fodor, Ericsson Research KTH
David Hagerberg, Tyréns Lunds universitet
Martin Kjerrulf, Astra Zeneca R&D Göteborgs universitet
David Lindegren, Ericsson Luleå tekniska univ.
Ivan Lundberg, ABB Corp Research KTH
Rachid Msaoubi, Seco Tools Imperial College London
Johan Raud, Lantmännen Karolinska Institutet
Miroslav Staron, Göteborgs universitet Ericsson och Volvo
Tobias Wrigstad, Uppsala universitet Spotify
Maria Åkerlind, Växa Sverige SLU
Lena Öhman, Sahlgrenska Akademin Astra Zeneca R&D

För ytterligare information kontakta:

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se tel 08 – 505 816 65

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se tel 073 – 358 16 68 Ladda ner pressmeddelandet som pdf här.