Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

16 sökande till utlysning ”Innovativ råvaruteknik”

Den 25 februari gick utlysningstiden för Innovativ råvaruteknik ut. Vi fick in 16 ansökningar, fyra från Chalmers, fyra från Luleå tekniska högskola, tre från SLU, två från KTH och en vardera från Örebro universitet, Högskolan i Borås och FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut i Umeå. Ansökningarna spänner över ett brett fält av metoder för att återvinna metaller ur flera olika källmaterial såsom bioteknisk behandling av malmavfall, kemisk lakning av vägdamm och elbilsbatterier samt pyrolys av hushållsavfall.

Totalt kommer 80 miljoner att beviljas, fördelat på 3-5 bidrag. Beslut väntas till oktober.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Gröning, forskningshandläggare, 08-505 816 76
mikael.groning@strategiska.se