Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

160 miljoner till elektronik- och fotoniksystem

Styrelsen för Strategisk Forskning beslöt vid sitt sammanträde den 8 februari att bevilja följande sex projekt rambidrag för kommande fem år. Konkurrensen var mycket hård och flera bra projekt hamnade tyvärr ”under strecket”.

Pietro Andreani vid Institutionen för elektro- och informationsteknik, Lunds tekniska högskola, får 29 miljoner kronor för projektet DARE – Digitalt Assisterad Radio Evolution.

Mikael Fogelström vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers, får 28,5 miljoner för att vidareutveckla grafenbaserad högfrekvenselektronik.

Krzysztof Kuchcinski vid Institutionen för datavetenskap, Lunds tekniska högskola, får 25,9 miljoner för att utveckla HiPEC: Högpresterande inbyggda system.

Niklas Rorsman, vid Institutionen för mikroteknik och nanovetenskap, Chalmers, får 25,2 miljoner kronor för forskningsprojektet GaN-baserad elektronik för framtidens mikrovågssystem.

Fredrik Tufvesson vid Institutionen för Elektro- och informationsteknik, Lunds tekniska högskola, får 27,2 miljoner kronor för projektet Distribuerade antennsystem för högeffektiva trådlösa system.

Carl-Mikael Zetterling, vid KTH:s Institution för information och kommunikationsteknik får 24,2 miljoner får Högtemperaturkraftelektroniksystem med SiC IC – HOTSIC.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Amorim, programchef materialutveckling, tel 505 816 65
e-post: joakim.amorin@strategiska.se