Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

200 miljoner till snabb och snål ICT

SSF delar ut nära 200 miljoner kronor i rambidrag inom forskningsprogrammet Computing and Hardware for ICT Infrastructures (SSF CHI). Utlysningen är riktad mot hårdvara för nästa generations trådlösa kommunikation (6G), accelererad beräkningskraft och energieffektivare ICT.   

Sex projekt finansieras med mellan 28 och 35 miljoner kronor vardera under fem år. Tillsammans har de förutsättningar att stärka Sveriges position inom viktiga områden för vår industri och konkurrenskraft. Av speciellt intresse är att fyra av de sex föreslagna projekten har temat energieffektivitet gemensamt. Detta är strategiskt mycket viktigt då ICT-sektorns dramatiskt ökande energiförbrukning uppmärksammas alltmer, säger Jonas Bjarne, forskningssekreterare hos SSF.

Projekten handlar exempelvis om att utveckla radikalt ny teknologi för trådlös kommunikation, där hela ytor i omgivningen är täckta med elektromagnetiskt aktiva paneler. Ytorna agerar då som basstationer. Eller om optiska datalänkar för att möjliggöra kraftfullare datorer och beräkningssystem. Det kan kombineras med Terahertzteknik för trådlös datakommunikation och vara en del i att leda svensk mikrovågs- och telekomindustri genom och förbi 5G.

Ett annat projekt fokuserar på hur elektronik kan integreras i samspel med våra rörelser och kroppar. Smarta mobiltelefoner och armband kommer att ge plats för kroppsburna nätverk av sensorer, skärmar och smarta apparater i våra kläder, på vår hud eller till och med som implantat. Ett ”Internet of Senses” möjliggörs. Ytterligare ett gör upp med den klassiska van Neuman-dataarkitekturen och förlänger kiselteknologin genom massivt parallella datorchip med 3D-integration. Sådana chip erbjuder också en mera intuitiv programmeringsmodell. Slutligen ett projekt fokuserar på ett lågenergi, batterilöst sakernas internet, för tillämpningar inom sjukvård och fjärrövervakning.

I de forskningsprojekt som nu får medel ingår också samarbeten med stora industriföretag som Volvo Cars, Saab, Vattenfall, Sandvik, Mycronic, Sony Europe, IKEA och Ericsson. Vidare samarbetar projekten med ett antal mindre företag samt även med EU:s stora internationella forskningsprogram inom ICT-området.

Följande projekt beviljas medel:

Projektledare Tilldelning (SEK) Projekttitel
Ove Edfors, Lunds universitet  32 577 248 Stora intelligenta ytor – Arkitektur och hårdvara
Klas Hjort, Uppsala universitet 32 370 440 Hårdvara för energieffektiva kroppsnätverk
Anders Larsson, Chalmers  32 253 449 Optiska länkar för krävande datormiljöer
Joachim Oberhammer, KTH  35 000 000 THz kommunikation-NU
Per Stenström, Chalmers  28 086 883  PRIDE: principer för beräknande minnesenheter
Thiemo Voigt, Uppsala universitet  31 977 212 ZeroIoT: Det trådlösa sakernas internet, nu utan batterier

 

Hämta pressmeddelandet för SSF-CHI här