Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

200 miljoner utlyses till forskning mot Agenda 2030

SSF-ARC kallas programmet och det står för SSF Agenda 2030 Research Centers on Future Advanced Technology for Sustainability. Avsikten är att forskningen ska koppla mot FN:s Agenda 2030-mål och ge bidrag till att lösa några av de utmaningar mänskligheten står inför.

Forskningscentren ska koppla mot ett av följande områden:

·       Nästa generations antibiotika och att förebygga pandemier

Nya antibiotika är sällsynta, problem med resistens ökar och nya patogener dyker upp. Därför behövs mer forskning kring alternativa sätt att förebygga och hindra infektionssjukdomar. Vi behöver nya antibiotika, nya vaccin och immunterapier likväl som snabba metoder för att diagnosticera infektioner inom både human- och veterinärmedicin.

·       Växtbiologi, inklusive GMO och CRISPR/Cas9

Forskning inom bioteknik och växtförädling kan ge grödor och skog med högre avkastning, samtidigt som miljöbelastning i form av gödsel, bevattning och besprutning minskar. Vitaminberikade grödor, som ris, kan förhindra svåra sjukdomar till följd av undernäring.

·       Framtida kärnkraft

Eldrivna fordon och alla uppkopplade enheter ökar nu snabbt i antal och kärnkraft kommer att behövas under en övergångsperiod för att hålla nere förbränningen av fossila bränslen. Tänkbar forskning är fjärde generationens kärnreaktorer, mindre modulära reaktorer samt relaterade system för kraftgenerering.

·       Väte- och bränsleceller

Energiomvandling genom väte och bränsleceller är ett miljövänligt alternativ till konventionella, batteridrivna fordon. En storskalig och snabb ökning av vanliga batterier kommer att öka utvinningen av sällsynta jordartsmetaller och riskerar dessutom att öka på existerande mineralkonflikter.

 – Denna utlysning riktar sig mot områden som måste bli hållbara ur flera perspektiv; klimat, livsmedelsförsörjning, resursförbrukning och sjukdomsbekämpning. Det finns hög akademisk kompetens inom dessa områden i Sverige och även ett mycket starkt näringsliv som kan nyttiggöra forskningsresultaten, säger Lars Hultman, vd på SSF. Med tanke på de akuta hot vi ser, så är det globala självmål att fortsätta med fossila bränslen och överförskriva antibiotika samt hålla tillbaka effektiv växtförädling eller säker kärnkraft.

Hämta FAQ här!

Projekten ska ha hög potential för tillämpningar i en tidsperiod på 10 till 15 år.

Sista ansökningsdag är den 21 januari 2020.

Fler villkor och fullständig utlysningstext till SSF-ARC hämtar du här.

PM – SSF utlyser 200 miljoner för forskning mot Agenda 2030