Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

225 miljoner till forskning om biomarkörer

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, utlyser rambidrag om totalt 225 miljoner kronor inom programmet ”Kliniskt relevanta biomarkörer”. Med programmet hoppas SSF stimulera forskning kring nya biomarkörer av kliniskt intresse för human- och/eller veterinärmedicinska tillämpningar, av strategiskt värde för svensk biomedicinsk industri.

Biomarkörer används bland annat till att diagnosticera och förutsäga sjukdom och för att studera effekten av behandling. Under det senaste decenniet har antalet markörer ökat dramatiskt. Utmaningen nu är att välja biomarkörer av hög kvalitet som kan användas i det dagliga, kliniska arbetet. Utvalda projekt kommer att få rambidrag i storleken 4-7 miljoner per år under fem år, det vill säga totalt mellan 20-35 miljoner per bidrag. Upptäckten av en ny biomarkör innefattar identifiering av en kandidatmarkör, utveckling och validering av en lämplig metod för att mäta den, karakterisering av dess förekomst och biologisk variation hos friska individer och hos patienter, och slutligen demonstration av dess användbarhet i klinisk miljö, och tänkbar vidareutveckling inom svensk biomedicinsk sektor.

Hela utlysningstexten och villkor finns att ladda ner här: https://www.strategiska.se/sv/Bidragsguide/Utlysningar/2013/Biomarkorer-av-klinisk-relevans/

Sista datum för ansökan är den 25 mars 2014, kl 14.00.

Beslut tas av SSF:s styrelse under senhösten. Projektstart den 1 januari 2015.

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Inger Florin, inger.florin@strategiska.se, tel 08 – 505 16 74

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073 – 358 16 68

Ladda ner pressmeddelandet här