Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

225 miljoner till materialforskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning har fördelat sammanlagt 225 milj kr i form av 13 rambidrag inom materialforskning. Programmet utlystes i höstas och riktades mot två delområden – funktionella skikt respektive lätta material.

I förutsättningarna ingick att forskningen skulle vara applikationsdriven och av strategisk betydelse för Sverige.

Svensk materialforskning håller mycket hög klass, vilket visats i olika utvärderingar, och svenska företag har varit synnerligen framgångsrika på världsmarknaden. Materialområdet har härigenom väldigt stor betydelse för Sverige – de årliga exportintäkterna uppgår till hundratals miljarder kronor.

Inom de flesta teknikområden är det i praktiken tillgången till material och dessas egenskaper som sätter gränserna för utvecklingen. Den pågående teknikutvecklingen ställer ständigt nya krav på mer högpresterande material. Alla delområden bedöms dock inte vara lika viktiga för Sveriges konkurrenskraft och den aktuella utlysningen avgränsades till två områden – funktionella skikt och lätta material – där förutsättningarna för exploatering i Sverige bedöms som extra goda.

Funktionella skikt är tunna skikt som ger ökad funktionalitet antingen genom skiktets inneboende egenskaper eller dess egenskaper i kombination med underliggande substrat och omgivningen. Ett exempel är slitstarka skikt på verktyg.
Produkter som sparar in på vikt och utrymme är av stort intresse idag – inte minst genom att lätta konstruktioner bidrar till ett resurssnålare samhälle med mindre miljöbelastning. En stor utmaning är att framställa nanostrukturerade kompositmaterial med nya egenskaper.

Följande personer beviljades bidrag
 • Leif Asp, Swerea – Strukturella lättviktsbatterier av polymerkomposit – 13,4 milj kr
 • Per Claesson, KTH – Mikrostruktur, korrosion och friktionskontroll – 24 milj kr
 • Jonas Hedlund, LTU – Zeolitmembraner för effektiv produktion av biobränslen – 21,8 milj kr
 • Staffan Jacobson, UU – Tekniska framsteg genom styrda tribofilmer – 23,9 milj kr
 • Lars-Gunnar Johansson, Chalmers – Magnesiumlegeringar för viktreducering i bilar – 16,7 milj kr
 • Mikael Käll, Chalmers – Funktionella elektromagnetiska metamaterial – 14,4 milj kr
 • Jan Linnros, KTH – Multifunktionella pormatriser av kisel – 19,3 milj kr
 • Leif Nyholm, UU – Lätta ledande funktionella cellulosakompositer – 9,3 milj kr
 • Magnus Odén, LiU – Designade multikomponentytbeläggningar, MultiFilms – 24 milj kr
 • Mikael Rigdahl, Chalmers – Lågviktiga elektroaktiva fibrer/textilier/skikt – 14,7 milj kr
 • Magnus Skoglundh, Chalmers – Katalysatorer för krävande miljöer – 10,6 milj kr
 • Charlotta Turner, UU – Superhydrofoba ytor med hållbar teknologi – 14,9 milj kr
 • Håkan Wennerström, LU – Porösa skikt genom polymerkontrollerad deposition – 18 milj kr
Närmare upplysningar:

Programchef Joakim Amorim, 08-505 816 65, 073-358 16 65