Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

23 sökande till ”Energirelaterade material”

Ansökningarna täcker ett brett område. Det är projekt för olika energibesparande material för såväl kraftelektronik som ljuskällor, projekt för att tillverka batterier med svenska material och ordet ”nano” i olika konstellationer är också flitigt förekommande

Av ansökningarna är 3 huvudsökande kvinnor, och 20 män. Det ger en könsfördelning på 13 procent kvinnor och 87 procent män.

Fördelningen av antalet ansökningar från olika lärosäten ser ut såhär:

5 Chalmers
4 KTH
7 Linköpings universitet
2 Lunds universitet
1 Stockholms universitet
4 Uppsala universitet

För ytterligare information kontakta:
Joakim Amorim, programchef materialutveckling, tel 505 816 65
e-post: joakim.amorin@strategiska.se